31 במרץ 2011

ניהול אחריות תאגידית בישראל 2011 – אתגרים, תגמולים ומיומנויות הכרחיות להצלחה | חלק ב'

בפוסט הראשון בסדרה חשפו חמישה מנהלי אחריות תאגידית ותיקים* את האתגרים המרכזיים עמם הם מתמודדים בתפקיד. בפוסט זה הם מתארים מהן המיומנויות המשמשות אותם בהתמודדות עם אתגרים אלה, ושהכרחיות, לדעתם, להצלחה בתפקיד. אני מוצאת בדבריהם עדות מרתקת להתפחותה והבשלתה של הפרופסיה בישראל

הפוסט עבר לאתר החדש. ניתן לקרוא אותו בקישור זה 26 במרץ 2011

ניהול אחריות תאגידית בישראל 2011 – אתגרים, תגמולים ומיומנויות הכרחיות להצלחה | חלק א'

חמישה מנהלי אחריות תאגידית ותיקים* חושפים את האתגרים המרכזיים עמם הם מתמודדים, ואת הסיבות האמיתיות לאהבת התפקיד | בפוסט השני בסידרה הם מפרטים את המיומנויות החשובות ביותר, לדעתם, להצלחה בתפקיד
הפוסט עבר לאתר החדש. ניתן לקרוא אותו בקישור זה

21 במרץ 2011

דיאלוג עם מחזיקי ענין: מה החידוש הגדול?

דיאלוג עם מחזיקי ענין הוא לא המצאה של תחום האחריות התאגידית. מזה שנים חברות מקיימות סקרי לקוחות, קבוצות מיקוד עם צרכנים, שיחות משוב עם עובדים, ופגישות סיעור מוחות עם שותפים חברתיים בקהילה. אז מה בכל זאת החידוש? מאיפה מגיע הבאזז של דיאלוג עם מחזיקי ענין?  
פוסט שני בסידרה | לקריאת הפוסט הראשון לינקהפוסט עבר לאתר החדש. ניתן לקרוא אותו בקישור זה

8 במרץ 2011

השפעת מחלקת השיווק על מעמד האישה: הצצה חדשה מצד האחריות התאגידית

למסרים שגלומים במוצרים ובתקשורת השיווקית של חברות עשויה להיות השפעה חברתית משמעותית. איך זה קשור למעמד האישה בהווה ובעתיד? פוסט לרגל יום האישה

הפוסט עבר לאתר החדש. ניתן לקרוא אותו בקישור זה 


נשות הקריירה של העתיד. מימין: מהנדסת מחשבים. משמאל: מגישת חדשות | מקור: אתר ברבי