25 בינואר 2010

רגולציה עצמית = אחריות תאגידית?

אם תאגידים יגבילו ויסדירו באופן וולונטרי את התנהלותם, מתוך אחריות כלפי מחזיקי הענין שלהם, הממשלה לא תצטרך לעשות זאת במקומם

הפוסט עבר לאתר החדש שלי. ניתן לקרוא אותו בקישור זה